Perkembangan Kebatinan di Indonesia (HAMKA) Habis

Posted by Buku Islami on November - 21 - 2012

Rp. 60.000
Hemat: Rp. 10.000
Rp. 50.000
 • Penulis : Prof. Dr. HAMKa
 • Penerbit : Bulan Bintang
 • Cetakan : Ke 4 Thn. 1990
 • Tebal : 95 Halaman
 • Stock : Habis

Buku Perkembangan Kebatinan di Indonesia karya HAMKA ini memuat uraian dan tinjauan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kebatinan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, baik ketika baru masuknya Agama Islam ataupun sesudahnya, dan bagaimana pula peranan penjajahan Belanda.

Buku Perkembangan Kebatinan di Indonesia ini perlu dibaca untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyebarkan da’awah islam dan menghadapi soal-soal kebatinan. Materi yang dibahas antara lain :

 • Asal Mula tumbuhnya Gerakan Kebatinan
 • Sebab-sebab timbulnya Kebatinan
 • R. Ngabehi Ronggowarsito Bapak Kebatinan
 • Kebatinan ditinjau dalam Sejarah
 • Gerakan Wahabi masuk Keraton Mataram
 • Kebatinan yang Mana yang dimaksudkan Oleh Islam
Be Sociable, Share!