Abu Bakar As Siddiq (Kisah Abu Bakar As Siddiq)

Posted by Buku Islami on October - 17 - 2012

Rp. 140.000
Hemat: Rp. 15.000
Rp. 125.000
  • Penulis : Muhammad Husain Haekal
  • Penerbit : Litera Antar Nusa
  • Sampul : Hard Cover
  • Tebal : 422 Halaman

Kisah Abu Bakar As Siddiq. Buku Abu Bakar As Siddiq merupakan sebuah buku yang menceritakan kisah Abu Bakar As Siddiq, sejak masa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Namun buku ini tidak terfokus hanya memaparkan Kisah Abu Bakar As Siddiq saja, disisipkan juga kisah dari beberapa sahabat Nabi yang mengiringi perjalanan keemasan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As Siddiq. Kisah Abu Bakar As Siddiq yang dipaparkan dalam buku ini begitu menarik dan banyak mengandung pelajaran yang bisa diambil oleh setiap muslim yang membacanya.

Sekelumit Kisah Abu Bakar As Siddiq :
Abu Bakar As-Sidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun), sahabat Rasullullah Saw., dan juga khalifah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Saw. pada 572 Masehi di Mekah, berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhaafah.

Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu dimana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marjinal dan para budak, sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk mekkah dan kaum Quraish lainnya mengikutinya (memeluk Islam).

Abu Bakar berarti ‘ayah si gadis’, yaitu ayah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka’bah (artinya ‘hamba Ka’bah’), yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah (artinya ‘hamba Allah’). Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah (Abu Quhafah adalah kunya atau nama panggilan ayahnya). Gelar As-Sidiq (yang dipercaya) diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar ash-Shiddiq. Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam, cobaan yang diderita Abu Bakar As-Sidiq cukup banyak. Namun ia senantiasa tetap setia menemani Nabi dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada 622 Masehi.

Selamat Membaca Kisah Abu Bakar As Siddiq yang penuh dengan hikmah ini..

Be Sociable, Share!